نویسنده = هاجر آصف
فاصله‌گذاری اجتماعی از واقعیت تا خیال

دوره 8، شماره 48، تیر 1399، صفحه 5-8

هاجر آصف


مکتب فرانکفورت از رسانههای سنتی تا رسانههای مدرن

دوره 5، شماره 38، بهمن 1396، صفحه 5-8

دکتر سید مهدی شریفی؛ هاجر آصف


رسانه دیده‌بان یا دیده‌بانی رسانه

دوره 5، شماره 35، آبان 1396، صفحه 5-6

هاجر آصف


بررسی نقش رسانه‌های جمعی در پیشبرد توسعه فرهنگی

دوره 5، 30 و 31، خرداد 1396، صفحه 59-70

هاجر آصف


کارکنان دانشی در سازمان های رسانه ای

دوره 3، شماره 13، مرداد 1394، صفحه 203-212

نازیلا شفیعیان؛ هاجر آصف


نظریه های فلاسفه در زمینه شیوه های اقناع (با تاکید بر آرای افلاطون، ارسطو و دکارت)

دوره 3، شماره 12، تیر 1394، صفحه 75-82

هاجر آصف


تأثیر تکنولوژی‌های نوین ارتباطی بر فرهنگ

دوره 3، شماره 9، فروردین 1394، صفحه 63-70

هاجر آصف


کارکنان دانشی در سازمانهای رسانه‌ای

دوره 2، شماره 8، آبان 1393، صفحه 35-44

نازیلا شفیعیان؛ هاجر آصف


توانایی رسانه اجتماعی در مدیریت با نام تجاری لوکس

دوره 2، شماره 8، آبان 1393، صفحه 87-97

هاجر آصف


خبر، خبرگزاری و چالش ها

دوره 2، 6 و 7، شهریور 1393، صفحه 53-64

هاجر آصف


اقتصاد اطلاعات

دوره 2، 4 و 5، فروردین 1393، صفحه 59-64

هاجر آصف