نویسنده = مریم حق‌شناس
نقش رسانه‌های اجتماعی در جلب رضایت ارباب‌رجوع سازمان‌ها

دوره 5، شماره 39، اسفند 1396، صفحه 47-56

مریم حق‌شناس؛ سید حامد میر سعیدی


مربع مشکلات منابع انسانی کارکنان در سازمان‌های رسانه‌ای

دوره 5، شماره 38، بهمن 1396، صفحه 77-86

مریم حق‌شناس؛ فائزه بوالحسنی


شبکه‌های اجتماعی، مزایا و بروز آسیب‌های آن در جوانان ایران

دوره 5، شماره 37، دی 1396، صفحه 41-53

مریم حق‌شناس؛ فاطمه سلوکی


لزوم کارآفرینی کمپین‌های تبلیغاتی به‌عنوان واسطه‌گران بازار رسانه‌ای

دوره 5، شماره 32، تیر 1396، صفحه 5-8

مریم حق‌شناس


توسعه آموزش از راه دور در تلویزیون ایران

دوره 5، 30 و 31، خرداد 1396، صفحه 5-8

مریم حق‌شناس


نقش روابط عمومی و رسانه در افزایش آگاهی و تنویر افکار مخاطبان

دوره 5، شماره 30، اردیبهشت 1396، صفحه 41-44

مریم حق‌شناس


ظهور رسانه‌ها، در نسل آینده سیستم‌های یادگیری مجازی

دوره 4، شماره 28، اسفند 1395، صفحه 5-6

مریم حق‌شناس


تأثیر رشد شبکه‌های اجتماعی، بر فرایند هویت‌یابی مخاطبان مجازی

دوره 4، شماره 26، دی 1395، صفحه 7-14

مریم حق‌شناس؛ خدیجه یوسفی پور جدی


همگرایی فضای مجازی و دنیای واقعی با فناوری اینترنت اشیا

دوره 4، شماره 26، دی 1395، صفحه 35-42

خدیجه یوسفی پور جدی؛ مریم حق‌شناس


ترویج فرهنگ یادگیری و تغییر رویکرد مؤسسات آموزش عالی مجازی

دوره 4، شماره 25، آذر 1395، صفحه 11-20

مریم حق‌شناس


روندشناسی انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا با استفاده از ابزارهای نوین

دوره 4، شماره 24، آبان 1395، صفحه 49-56

سمیه تاجیک اسماعیلی؛ نیلوفر عبداللهی؛ مریم حق‌شناس؛ زهرا سادات خوشحالی؛ هادی البرزی


جایگاه رسانه‌های اجتماعی در آموزش مجازی

دوره 4، شماره 21، مرداد 1395، صفحه 4-6

مریم حق‌شناس


پارادایم جدید یادگیری در عصر دیجیتال

دوره 3، شماره 16، اسفند 1394، صفحه 37-42

مریم حق‌شناس


رویکرد جامعه دانش‌محوردر تبیین علم روانشناسی رسانه

دوره 3، شماره 14، مرداد 1394، صفحه 11-16

مریم حق‌شناس؛ خدیجه یوسفی پور جدی


مدیریت رسانه‌های آموزشی: تغییر رفتار یادگیرندگان از طریق تکنولوژی رسانه‌ای

دوره 3، شماره 9، فروردین 1394، صفحه 59-62

مریم حق‌شناس