نویسنده = سمیه تاجیک اسماعیلی
بررسی عوامل حرفه‌ای مؤثر بر افزایش انگیزه شغلی در مجریان شبکه 5 و سلامت سیمای جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، شماره 54، شهریور 1400، صفحه 41-54

بهروز کاوه‌ئی؛ سمیه تاجیک اسماعیلی؛ المیرا سماواتی


تبیین مفهوم سواد رسانه‌ای و ابعاد آن

دوره 4، شماره 27، بهمن 1395، صفحه 19-28

سمیه تاجیک اسماعیلی


روندشناسی انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا با استفاده از ابزارهای نوین

دوره 4، شماره 24، آبان 1395، صفحه 49-56

سمیه تاجیک اسماعیلی؛ نیلوفر عبداللهی؛ مریم حق‌شناس؛ زهرا سادات خوشحالی؛ هادی البرزی


نقش مدارس هوشمند در یادگیری دانش‌آموزان؛ از دیدگاه دبیران دبیرستان‌ها

دوره 4، شماره 23، مهر 1395، صفحه 9-24

سمیه تاجیک اسماعیلی؛ زهرا علی عسکری