علل گرایش مخاطبان به برنامه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان کانال GEM TV

نویسنده

کارشناس ارشد ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی