مقایسه تطبیقی اخبار ایرنا و بی‌بی‌سی فارسی با موضوع داعش

نویسنده

دانشجوی ارشد ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی تهران شرق