روابط عمومی الکترونیک، موانع و محدودیت‌های حضور در شبکه‌های اجتماعی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی