جهت‌گیری رسانه‌های خبری عرب‌زبان در انتخابات ریاست جمهوری سوریه

نویسندگان

1 عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق (ع)

2 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی