عوامل موفقیت رسانه‌های مجازی و مقایسه آن با رسانه‌های مکتوب

نویسنده

کارشناس ارشد علوم ارتباطات- روزنامه‌نگاری، دانشگاه علامه طباطبایی