پوشش انتخابات خارجی در ایالات‌متحده؛ الگویی از جریان اخبار بین‌المللی

نویسنده

دانشجوی دکتری علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایی