نگاهی به اهمیت سواد رسانه‌ای در استفاده از تلفن‌های همراه هوشمند

نویسنده

کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی