ارائه مدل تقویت هویت ملی جوانان، با استفاده از ظرفیت‌های شبکه‌های اجتماعی داخلی

نویسندگان

1 استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 استاد دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع)

4 دانشجوی مدیریت رسانه دانشگاه تهران