بررسی عوامل موثر بر کسب درآمد تیم های ورزشی ایران در بستر فضای مجازی

نویسندگان

1 عضو هیئت‌علمی دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه علامه طباطبایی تهران