دوره و شماره: دوره 2، شماره 8، آبان 1393 
رسانه و مدیریت آن

صفحه 4-4

سهیلا بورقانی فراهانی


آینده‌پژوهی و فناوری رسانه

صفحه 5-14

حمیدرضا معیری


توسعه و تحول رسانه‌های دیجیتال

صفحه 15-34

محمود اسعدی؛ افسانه طاهری


کارکنان دانشی در سازمانهای رسانه‌ای

صفحه 35-44

نازیلا شفیعیان؛ هاجر آصف


منطق آمار و کاربرد آن در توسعه سازمان‌های رسانه‌ای

صفحه 45-54

محمود اسعدی؛ سارا محمودی


غلبه بر موانع میان‌فرهنگی موجود بر سر راه مدیریت دانش با استفاده از رسانه‌های اجتماعی

صفحه 55-66

قاسم صفایی‌نژاد


آیا رسانه‌های اجتماعی از حیث ایجاد ارزش ویژه نام تجاری، جایگزین رسانه‌های سنتی شده‌اند؟

صفحه 67-86

نازیلا شفیعیان


توانایی رسانه اجتماعی در مدیریت با نام تجاری لوکس

صفحه 87-97

هاجر آصف