دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، فروردین 1394، صفحه 1-100 
سرمقاله؛ فناوری رسانه‌ساز

صفحه 4-4

محمدحسین کاشی‌پزها


همدلی و همزبانی از دیدگاه اقتصادی

صفحه 5-8

غلامرضا خلیل ارجمندی


نقش تکنولوژی‌های نوین ارتباطی در رقابت بین رسانه‌های جدید و سنتی

صفحه 9-20

نازیلا شفیعیان


فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارتباطات توسعه

صفحه 21-34

داود مؤمنی


تأثیر فناوری‌های نوین بر مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های رسانه‌ای

صفحه 35-52

قاسم صفایی نژاد


تأثیرات و کارکردهای تلفن همراه

صفحه 53-58

علی سعد


مدیریت رسانه‌های آموزشی: تغییر رفتار یادگیرندگان از طریق تکنولوژی رسانه‌ای

صفحه 59-62

مریم حق‌شناس


تأثیر تکنولوژی‌های نوین ارتباطی بر فرهنگ

صفحه 63-70

هاجر آصف


تکنولوژی‌های نوین پخش تلویزیونی

صفحه 71-80

حجت‌اله عباسی


Information, Community, and Action: How Nonprofit Organizations Use Social Media

صفحه 81-97

Kristen Lovejoy؛ Gregory D. Saxton