دوره و شماره: دوره 4، شماره 18، اردیبهشت 1395 
روابط عمومی در اغما

صفحه 4-6

مهدی قمصریان


معجزه ارتباطات شبکه‌ای

صفحه 7-7

مهدی باقریان


ضرورت‌ها و الزام‌های جریان‌سازی شفاف و دقیق حوزه انرژی

صفحه 8-9

اکبر نعمت‌الهی


روابط عمومی و ضرورت فراگیری سواد رسانه‌ای

صفحه 10-10

لیلا وصالی


بررسی ساختار تشکیلاتی روابط عمومی‌ها در ایران

صفحه 11-24

شهریار رهنما


کارکرد سرگرمی در ارتباطات بین‌الملل، با نگاهی به نقش‌آفرینی کالاهای فرهنگی در سیاست خارجی کره جنوبی

صفحه 25-46

سحر رشیدی


تحلیل محتوای مقایسه‌ای ارزش‌های سیاسی در سرمقاله‌های روزنامه کیهان و مردم‌سالاری در سال 47

صفحه 47-64

علی‌اصغر سلیمانیان


حقوق رسانه زیارت

صفحه 65-84

محمدجواد ولی‌زاده


Mediatization of companies as a factor of their communication power and the new role of public relations

صفحه 85-96