دوره و شماره: دوره 4، شماره 26، دی 1395 
مدیریت مطبوعات، برشی از سطح به عمق

صفحه 4-6

فرشاد مهدی‌پور


تأثیر رشد شبکه‌های اجتماعی، بر فرایند هویت‌یابی مخاطبان مجازی

صفحه 7-14

مریم حق‌شناس؛ خدیجه یوسفی پور جدی


جریان سازی در فضای مجازی، با تأکید بر رسانه‌های اجتماعی

صفحه 15-34

قاسم صفایی نژاد


همگرایی فضای مجازی و دنیای واقعی با فناوری اینترنت اشیا

صفحه 35-42

خدیجه یوسفی پور جدی؛ مریم حق‌شناس


بازی‌های دیجیتال، واقعیت افزوده و سواد سایبری

صفحه 43-54

هادی البرزی


پوشش انتخابات خارجی در ایالات‌متحده؛ الگویی از جریان اخبار بین‌المللی

صفحه 55-66

رامین شمسایی نیا


مروری بر کتاب خبر امید آفرین

صفحه 67-73


The future of online social networks(OSN): A measurement analysis using social media tools and applicaton

صفحه 74-98