دوره و شماره: دوره 4، شماره 28، اسفند 1395 
ظهور رسانه‌ها، در نسل آینده سیستم‌های یادگیری مجازی

صفحه 5-6

مریم حق‌شناس


طراحی الگوی توسعه رهبری استراتژیک، در سازمان‌های رسانه‌ای ایران

صفحه 7-20

حسن کربلایی حاجی‌اوغلی


استفاده از رسانه‌های اجتماعی، در مدیریت بلایای طبیعی

صفحه 21-30

مرضیه حاجی پور


آیا محتوای کاربر تولیدشده (CGU)، سایر رقبای خود را شکست می‌دهد؟

صفحه 31-40

علی سعد


رسانه‌های اجتماعی و مصرف‌کننده خبر مشارکت‌جو

صفحه 41-58

سید رضا نقبائی لنگرودی


ابزارهای فیزیولوژی عصبی، برای بررسی اختلاف‌های جنسیتی مشتریان مشاهده آگهی‌های تلویزیون

صفحه 59-72

افسانه طاهری؛ دانوش فولادی


تصویر کتابخانه۴/۰: ایجاد یک مدل برای کتابخانه‌های آینده

صفحه 73-82

فائزه نقاشیان؛ اعظم جنت


Video gaming in a hyperconnected world: A cross-sectonal study of heavy gaming, problematc gaming symptoms, and nline socializing in adolescents

صفحه 84-98