دوره و شماره: دوره 5، شماره 32، تیر 1396 
لزوم کارآفرینی کمپین‌های تبلیغاتی به‌عنوان واسطه‌گران بازار رسانه‌ای

صفحه 5-8

مریم حق‌شناس


چالش‌های ورود به صنعت ماهواره در ایران

صفحه 9-18

یوسف قدکساز خسروشاهی


بررسی تأثیر استفاده از اینترنت بر پیشرفت تحصیلی

صفحه 19-28

سید مهدی شریفی؛ علی نوبری؛ میکائیل دیانی


بررسی ارتباطات و رسانه از منظر امام علی (ع) در نهج‌البلاغه

صفحه 29-46

زهرا محمدی؛ فاطمه سادات رضوی


مقایسه تطبیقی «اسامی شخصیت‌های مجموعه‌های تلویزیونی» و «اسامی موالید»

صفحه 47-58

حسین فراهانی نیک؛ فرزانه حسام


مدیریت رسانه‌ای در سازمان‌های غیررسانه‌ای

صفحه 59-68

مهدی کشاورزیان؛ میثم احمدنیا


قوانین و مقررات بین‌المللی حاکم بر اینترنت با اشاره مقایسه‌ای با این مقررات در ایران

صفحه 69-78

سید محسن عسگرزاده


Smart cyber society: Integration of capillary devices with high usability based on Cyber–Physical System

صفحه 79-98