دوره و شماره: دوره 5، شماره 37، دی 1396 
از رسانه گلخانه‌ای تا دانشگاه گلخانه‌ای

صفحه 5-6

سید مهدی شریفی


جای خالی ارزش خبری امید در رسانه‌ها

صفحه 7-10

هادی البرزی


بررسی ترویج سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش، در مجلات رشد معلم در سال‌های 1390تا 1395

صفحه 11-22

لیلا حسینی؛ زهرا محمدی


ارائه مدل تقویت هویت ملی جوانان، با استفاده از ظرفیت‌های شبکه‌های اجتماعی داخلی

صفحه 23-40

طاهر روشندل اربطانی؛ سید مهدی شریفی؛ محمد هادی همایون؛ سید محمد مولائی


شبکه‌های اجتماعی، مزایا و بروز آسیب‌های آن در جوانان ایران

صفحه 41-53

مریم حق‌شناس؛ فاطمه سلوکی


بررسی ارتباط سبک شخصیت و شایستگی مدیران رسانه با اثربخشی مدیریتی

صفحه 53-62

سیده مریم بطحائی؛ ابوذر دهقانی؛ رضا موحدی نیا


بررسی نقش رسانه بر میزان فرهنگ عمومی

صفحه 63-70

شبنم قجر؛ مهران مهمانلی


تأثیر رسانه اجتماعی بر رفتار مصرف‌کننده و فرایند تصمیم‌گیری

صفحه 71-80

مولود رضا پناه؛ علی اسمعیل زاده مشگی


A new understanding of ‘New Media’ : Online platormsas digital mediums

صفحه 84-98