دوره و شماره: دوره 5، شماره 39، اسفند 1396 
هویت‌سازی در جامعه شبکه‌ای

صفحه 5-8

حجت الله عباسی


نقش مدیریت رسانه‌ای تولیدات تلویزیونی برانتخاب شناختی برنامه‌ها از سوی مخاطبان

صفحه 9-32

سید رضا نقیب السادات؛ معصومه گنجی


رابطه میان مصرف رسانه‌ای، سواد رسانه‌ای و مشارکت سیاسی

صفحه 33-46

مریم موسوی خامنه؛ دکتر گیتا علی‌آبادی؛ امید جهانشاهی


نقش رسانه‌های اجتماعی در جلب رضایت ارباب‌رجوع سازمان‌ها

صفحه 47-56

مریم حق‌شناس؛ سید حامد میر سعیدی


میزان اعتماد دانشجویان به پوشش خبری حادثه پلاسکو در شبکه خبر

صفحه 57-66

حبیب صبوری خسروشاهی؛ حمزه امیدی


توانمندسازی منابع انسانی سازمان‌ها از طریق شبکه‌های اجتماعی به‌عنوان یک ایده

صفحه 67-76

دکتر مریم حق‌شناس؛ محسن شفیعی


آسیب‌شناسی سیاست‌های سازمان‌های مسئول در زمینه توسعه انیمیشن ایران

صفحه 77-88

مرضیه رجبی فروتن؛ محمدعلی صفورا؛ امیر حسن ندائی


Understanding media multplicites

صفحه 91-106