دوره و شماره: دوره 6، شماره 41، اردیبهشت 1397 
نقش رسانه‌ها در احقاق حقوق زنان از رسانه‌های سنتی تا رسانه‌های اجتماعی

صفحه 5-8

نازیلا شفیعیان


سنتز پژوهی تأثیر استفاده از شبکه‌های ماهواره‌ای بر سبک زندگی دانشجویان

صفحه 9-20

حسین ترکاشوند؛ شهناز هاشمی


بررسی نقش فضای سایبر در جابجایی و انتشار قدرت در عرصه بین‌الملل

صفحه 21-40

علی جعفری؛ ناهید کردی؛ محمد برجعلی زاده رودسری


جذابیت خبر روایی و داستانی در رادیو

صفحه 41-46

هادی البرزی؛ زهرا فرخی


نقش و جایگاه روابط عمومی سازمانی در ایران

صفحه 47-64

شهناز هاشمی؛ محمد سلگی


بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

صفحه 65-76

فریدون وردی نژاد؛ احمدرضا سنجری؛ فاطمه تاجی


Business social media analytics: Characterization and conceptual framework

صفحه 77-98