دوره و شماره: دوره 6، شماره 43، آبان 1397 
نقش و کارکرد رسانه در همبستگی ملی

صفحه 5-8

مرتضی ‌چشمه نور


تأثیر اخلاق رسانه‌ای در تربیت اجتماعی کودکان

صفحه 9-14

فرحناز ‌مصطفوی ‌کهنگی؛ کیومرث ‌حاجی ‌رحیمیان‌


تبیین نقش و جایگاه تبلیغات در رادیو و تلویزیون مبتنی بر سنتز پژوهی

صفحه 11-122

حبیب‌ الله ‌‌مازند‌رانی


بررسی تأثیر هوش هیجانی بر رضایت شغلی کارکنان سازمان هنری رسانه‌ای

صفحه 15-22

حمید‌رضا ‌تقی زاده


استفاده و تأثیر انیمیشن بر گروه مخاطب در تبلیغات رسانه‌ای

صفحه 23-32

سیاوش ‌امین پور‌


نقش رسانه‌های جمعی در پیشگیری از گسترش طلاق

صفحه 33-42

محسن ‌عبد‌الهی ‌خلج؛ امین ‌کبود‌ی


تحلیل گفتمان تبلیغات در تلویزیون ایران

صفحه 43-52

بهرخ ‌گنجی


بررسی تبلیغات سیمای جمهوری اسلامی ایران در جهت حمایت از تولید داخلی

صفحه 53-62

‌زهرا محمدی


سواد رسانه‌ای و مخاطبان منفعل

صفحه 63-72

بهمن علی بخشی


نقشه‌برداری سیستماتیک رسانه‌های اجتماعی و ارتباط آن‌ها با کسب‌وکار

صفحه 73-90

امیرحسین ‌حاج‌ حریری


نقش سواد رسانه‌ای در تجزیه‌وتحلیل و الگوپذیری مخاطبان از تبلیغات اقناعی تلویزیون

صفحه 91-110

سمیه‌ بابا پیرعلی‌


Does online media sequence mater in product marketing?

صفحه 124-144