دوره و شماره: دوره 7، شماره 44، خرداد 1398 
لزوم موضوع‌شناسی مدیریت رسانه

صفحه 5-8

سید جمال الدین حسینی


یادگیری دیجیتال در سازمانهای یادگیرنده؛ رویکرد ها و چالشها

صفحه 9-20

آرزو یارکه سلخوری؛ عرفان جوانمردی


ارائه مدل ارزیابی کیفیت برنامه های کودک با روش تحلیل عاملی

صفحه 9-18

کیمیا گیلانی


نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در شکل‌گیری و تقویت خواسته‌های صنفی کشاورزان اصفهان

صفحه 21-36

مهدی ستوده؛ فائزه تقی‌پور


رابطه عوامل فرهنگی با کارایی روابط عمومی واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

صفحه 37-46

فائزه تقی‌پور؛ سید جواد رنگ‌آمیز


تأثیر سواد رسانه‌ای بر بنیان خانواده

صفحه 47-54

سمیرا المیری


ابزار رسانه و جنگ نرم

صفحه 55-58

محمدمهدی جهان‌پرو؛ بهرخ گنجی


تأثیر سواد رسانه‌ای والدین بر شکاف نسلی والدین و فرزندان 12تا 18سال

صفحه 59-68

فرانک ایل‌شاهی


آینده‌پژوهی اینترنت در ایران: سناریوهای آینده محتوا

صفحه 69-72

محمدمهدی مولایی


بررسی نقش رسانه‌های جمعی به‌عنوان قدرتمندترین ابزار مدیریت افکار عمومی در کاهش مخاطرات

صفحه 73-82

نازنین نهرور


Systematic mapping on social media and its relation to business

صفحه 83-98