دوره و شماره: دوره 7، شماره 45، تیر 1398 
لزوم موضوع شناسی در مدریت رسانه

صفحه 5-8

سیدجمال‌الدین حسینی


ارائه مدل ارزیابی کیفیت برنامه های کودک با روش تحلیل عاملی

صفحه 9-18

کیمیا گیلانی


شناسایی فرهنگ سازمانی صدا و سیمای مرکز گلستان بر اساس مدل دنیسون

صفحه 19-30

اعظم نظری؛ امید جهانشاهی؛ حسن خجسته


بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و فعالیت بدنی دانش آموزان پسر متوسطه دولتی شهر بابل

صفحه 31-42

مینا یمینی فیروز؛ مسعود یمینی فیروز؛ معصومه سیف‌الله‌زاده


تغییر و تحول در سازمان های رسانه ای

صفحه 43-58

فاطمه میربها


بررسی تاثیر تبلیغات در شبکه های اجتماعی بر بازاریابی خدمات آموزشی

صفحه 59-70

نرگس خدایار؛ سحر آزاد


آسیب شناسی نویسندگی برای برنامه های غیرنمایشی رادیو از دیدگاه صاحبنظران

صفحه 71-82

سارا شمسایی‌نیا