دوره و شماره: دوره 8، شماره 48، تیر 1399 
فاصله‌گذاری اجتماعی از واقعیت تا خیال

صفحه 5-8

هاجر آصف


شناسایی عناصر مؤثر بر قیمت‌گذاری کتاب‌های الکترونیکی: بررسی متون

صفحه 9-26

اطهره نقدی‌نژاد؛ سپیده فهیمی‌فر


جایگاه ظرفیت‌های تعزیه عاشورایی در برنامه‌سازی رادیو

صفحه 9-16

زهرا حاجی‌احمدی


از تلویزیون سنتی به تلویزیون اجتماعی

صفحه 17-26

احتشام رشیدی؛ سودابه حسنی‌دخت


از حکمرانی بر پلتفرم تا حکمرانی پلتفرم؛ تحلیلی بر جنگ توئیتر و ترامپ

صفحه 27-34

ابراهیم محمدحسینی


بررسی پوشش خبری مقوله امیدآفرینی در برنامه تلویزیونی از سراسر ایران شبکه خبر

صفحه 35-46

علی‌محمد بابایی؛ محمد نیک‌ملکی؛ هادی البرزی


«غیرسازی» در خبرگزاری‌های داخلی

صفحه 47-72

محمدرضا مانی‌فر


«شما رسانه‌اید؛ تماشاکردن به‌مثابه بازاریابی در رسانه‌های اجتماعی»

صفحه 73-92

محمدمجید شهبازی پور؛ محمدامین بهزادنسب


Librarians’ perceptions of educational values of comic books: A comparative study between Hong Kong, Taiwan, Japan, Australia and New Zealand

صفحه 93-116