دوره و شماره: دوره 9، شماره 54، شهریور 1400 
تحلیلی از ناکامی پروژه سوپرلیگ اروپا از دیدگاه اقتصاد و مدیریت رسانه

صفحه 6-10

داتیس خواجه‌ئیان


بررسی رابطه بین ویژگی‌های ابزار مور و بن باسات و پذیرش فناوری شبکه‌های اجتماعی میان دانش‌آموزان مقطع دبیرستان در شهر اهواز

صفحه 11-22

الهه قزلباش؛ فریبا نظری


بررسی سطح سواد رسانه‌ای مدیران رسانه ملی در دوران کرونا (موردمطالعه: تحلیل پیام‌های تلویزیونی درباره کرونا)

صفحه 23-40

بهرخ گنجی؛ آرزو سلخوری


بررسی عوامل حرفه‌ای مؤثر بر افزایش انگیزه شغلی در مجریان شبکه 5 و سلامت سیمای جمهوری اسلامی ایران

صفحه 41-54

بهروز کاوه‌ئی؛ سمیه تاجیک اسماعیلی؛ المیرا سماواتی


نقش سواد در اعتیاد اینترنتی بزرگ‌سالان: یک پژوهش کیفی

صفحه 55-66

افسانه افروغ


Subordination and Legitimation of Self-Publishing: Shifting the Basis for Evaluation of Cultural Goods

صفحه 67-90

Henrik Fürst