درباره نشریه

ماهنامه علمی تخصصی مدیریت رسانه در سال‌های ابتدایی تأسیس این رشته در کشور، و با نگاه به فقر منابع پژوهشی در این رشته، در سال ۱۳۹۲ شروع به کار کرد و با انتشار بیش از ۲۰۰ مقاله علمی تخصصی از اساتید و پژوهشگران، گام مؤثری در توسعه این رشته برداشته است.