زنجیره ارزش در سازمان‌های رسانه‌ای: مطالعه موردی صنعت فیلم‌سازی و شبکه‌های تلویزیونی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صداوسیما