چالش های ارزیابی آموزش سواد رسانه ای

نویسندگان

کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی ـ گرایش روزنامه‌نگاری، دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران