دوره و شماره: دوره 3، شماره 16، اسفند 1394 
رسانه‌های سایبری و تغییر قدرت

صفحه 6-8

مهدی قمصریان


مدیریت و اقتصاد رسانه‌های آنلاین در ایران

صفحه 9-24

حمید ضیایی پرور


مصاف خبری و جنگ رسانه‌ای در مناسبات بین‌المللی؛ با تأمل در ابزارها و راهکارها

صفحه 25-36

غلامحسین اسلامی فرد


پارادایم جدید یادگیری در عصر دیجیتال

صفحه 37-42

مریم حق‌شناس


مدیریت تولید و توزیع پیام‌های ارتباطی؛ مقایسه مذاکرات برجام در ایرنا و رسانه‌های خارجی

صفحه 43-62

فاطمه عیدی؛ لیلی کتوک


نشانه‌شناسی رنگ در تعزیه

صفحه 63-70

هادی البرزی؛ سهیلا بهزادمقدم


شناخت عوامل مؤثر تولید گزارش خلاق رادیویی فوتبال

صفحه 71-95

احمد امین فرد؛ حمید جاوردی


Social media: Influencing customer satisfaction in B2B sales

صفحه 78-96